O nás

VCC Chomutov

Veteran car club Chomutov je malý klub. Byla nás jen parta kamarádů, kteří tento klub v roce 1996 založili. Někteří v té době ani “veterána” nevlastnili, ale byli plni nadšení a elánu. V současné době máme 20 členů, kteří mají zájem o historii motorismu.

Čím se zabýváme?

Zabýváme se historií vozidel a vším, co s ní souvisí.  Zůčastňujeme se srazů pořádaných dalšími kluby, zpravidla v rámci České republiky.  Sami organizujeme sraz historických vozidel v Chomutově. Na tom prvním jsme měli plných 14 účastníků. Na desátý již přijelo 60 posádek. Sjíždí se k nám lidé z blízka i z dáli a dokonce i ze zahraničí. Pravidelně přijíždí veteránisté z Německa.  Sraz pořádáme každý rok poslední dubnovou sobotu. Jedná se o jednodenní setkání, ale je i možnost ubytování na noc. Den probíhá tak, že po přejímce se vozidla společně přesunou na rozlehlé parkoviště ve středu města, kde se koná jejich výstava. Po poledni startují na předváděcí jízdu okolím Chomutova. Na trase, dlouhé zhruba 50 km, účastníky vždy čekají nějaké úkoly, jejichž vyhodnocení probíhá po příjezdu do cíle.

Proč to děláme?

V dnešní uspěchané a přetechnizované době chceme připomenout um našich předků.  Mnoho historických vozidel je možné shlédnout v muzeích, mnoho jich je však ukryto zrakům veřejnosti ve stodolách a garážích. Právě srazy historických vozidel jsou jedinečnou příležitostí, kdy je mohou milovníci a příznivci (ale i náhodní kolemjdoucí) bezplatně vidět po tolika letech i v pohybu. Během výstavy vozidel vzniká mnoho diskutujících hloučků návštěvníků s majiteli vozidel. Je možné vyslechnout nekonečnou sérii příhod zažitých s tím, či oním “miláčkem”. A to nejen při srazech ale také při nemalém úsilí majitele s jejich renovací a znovuzprovozněním.

Veteran car club Chomutov není výdělečně činný. Pracujeme bez nároku na honorář, dobrovolně a z nadšení.  Finanční udržitelnost srazů, je možná pouze za podpory účastníků a sponzorů. Za jejich přízeň a podporu jsme rádi. My jim na oplátku můžeme dělat na našem srazu reklamu.  Publikování a prezentace akce probíhá formou plakátů, v kalendářích akcí v motoristických časopisech, v regionálním tisku, v rozhlase i televizi.

Závěrem…

Naší snahou je udržet nastolenou tradici v pořádání srazu historických vozidel v Chomutově i v dalších letech. Zda a na kolik se nám to podaří nemůžeme hodnotit sami. Proto vás srdečně zveme k účasti na našich srazech, ať nás má případně kdo zdrbnout…

Motto:  “Rozdíl mezi klukem a mužem je v ceně jejich hračky…”

VCC Chomutov vcc skupinaVCC Chomutov sraz hv 2004